Schoolspullen Kunar 2017

Een rijke wereld om samen het verschil te maken (Nicolaas Beets)

Educatie is één van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomst van een kind. Bouwen aan de wereld van morgen begint daarom in de schoolklas van nu. Zeker in een land als Afghanistan, dat jaren door oorlog is geteisterd, betekent onderwijs zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Stichting Nang probeert jaarlijks minstens één project gerelateerd aan educatie uit te voeren, waarbij onder andere schoolspullen aan kinderen worden uitgedeeld. Met groot genoegen kunnen wij mededelen dat Stichting Nang dit jaar (2017) niet één maar zelfs twee educatie-gerelateerde projecten in Afghanistan heeft kunnen uitvoeren; namelijk ‘Schoolspullen-Project Kabul 2017’ en ‘Schoolspullen-Project Kunar’.

Schoolproject Kunar was ons nooit gelukt zonder de donatie van OBS Nicolaas Beets. Daarom willen wij deze basisschool van harte bedanken. Het is mooi om te zien hoe de kinderen in OBS Nicolaas Beets hebben kunnen bijdragen aan de educatie van kinderen ruim 7.500 km verderop. Stichting Nang is erg blij met deze bijdrage. Na de donatie van OBS Nicolaas Beets heeft Stichting Nang contact opgezocht met haar contactpersonen in Afghanistan. Gezien de goede en betrouwbare connecties in de provincie Kunar is uiteindelijk besloten het project in Kunar uit te voeren.

Ondanks de moeilijkheden in Afghanistan heeft onze contactpersoon het project naar alle tevredenheid uitgevoerd. Met de donatie zijn schoolspullen gekocht voor 600 kinderen van een basisschool. Vervolgens heeft ons contactpersoon een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle kinderen, leraren en een aantal gezaghebbende personen waren uitgenodigd. Deze bijeenkomst heeft ook andere mensen in Kunar geïnspireerd om een donatie te doen. Al met al was het een geslaagde dag waarbij Stichting Nang met behulp van onze contactpersonen in Afghanistan en OBS Nicolaas Beets 600 kinderen blij heeft kunnen maken met schoolspullen. Door dit project zijn twee hele verschillende werelden, die veel van elkaar kunnen leren, bij elkaar gebracht. Hopelijk kunnen wij in de toekomst deze samenwerking voortzetten.