Logo stichting Nang
Kabul Kamp stichting Nang 22Kabul Kamp stichting Nang 24Kabul Kamp stichting Nang 9Kabul Kamp stichting Nang 3Kabul Kamp stichting Nang 16Kabul Kamp stichting Nang 19Kabul Kamp stichting Nang 16

Stichting Nang heeft een kledingsinzamelingsactie project opgezet voor Kabul kamp.

Kabul kamp is een opvangcentrum in Afghanistan voor vluchtelingen uit diverse gebieden. Deze mensen zijn genoodzaakt hun huizen te verlaten in verband met de huidige oorlog. De hulpverlening schiet te kort. Hierdoor leven deze vluchtelingen in schrijnende omstandigheden. Stichting Nang is druk bezig geweest met het inzamelen van kleren door heel Nederland. Stichting Nang is erg blij met jullie steun en liefdadigheid! Onze dank daarvoor is groot!

Geraakt door de treurige omstandigheden van de Afghanen in Kabul kamp heeft stichting Nang ook een benefietconcert georganiseerd. De opbrengst van het benefietconcert kwam ten bate van Kabul Kamp in Afghanistan. Het geld werd gebruikt om al die mensen die lijden in Kabul kamp van de kille winter te redden met warme kleding.

Met dit project hebben we uiteindelijk meer dan 1500 families voorzien van kleren. De dankbaarheid van deze arme mensen was zo groot, dat het niet met woorden te beschrijven is. kan beschrijven.

Stichting Nang wilt iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook het project gesteund heeft. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen in onze stichting. Moge Allah (swt) jullie hulp accepteren en alles duizendmaal terug schenken!

Verslag Kabul-kamp van onze voorzitter

Op 28 maart 2012 begon mijn reis naar Afghanistan om het project Kabul-kamp in goede banen te leiden. Paar dagen hiervoor werd ik gebeld door Dowar-shipping met de mededeling dat de container met kleren binnen tien dagen in Afghanistan zou aankomen. Na dit gehoord te hebben heb ik gelijk geïnformeerd over de ticketmogelijkheden.
Lees verder

Foto's van het project

Klik hier