Word Sponsor!

Stichting Nang is voor haar projecten voor een groot deel afhankelijk van sponsoren. Bij de afgelopen  projecten zijn er gelukkig vele mensen geweest die Stichting Nang een warm hart toe hebben gedragen.

Om de geplande projecten te realiseren en/of de verrichte projecten voort te zetten, zoeken wij sponsoren die ons willen sponsoren in geld en/of in natura. Sponsoring kan het ondersteunen van onze stichting als geheel inhouden, maar ook het ondersteunen van een specifiek project. Hoe uw sponsoringrelatie met ons ingevuld wordt, bespreken wij graag met u. De sponsors zullen geïnformeerd worden over de gang van zaken gedurende het verloop van projecten die hun belangstelling hebben. Ook  zullen wij hen op de hoogte houden van toekomstige acties van Nang.

Onze stichting wordt bestuurd door zeer gemotiveerde en ervaren studenten, maar zonder uw financiële hulp zullen wij niet slagen. Een zekerheid bij Stichting Nang, een non-profit organisatie, is dat uw geld rechtstreeks en voor de volle 100% ten goede komt aan onze liefdadigheidsprojecten. Geen dure marketing-en reclamecampagnes, wel open en eerlijk uw bijdrage rechtstreeks op de juiste plaats. Elke partnership biedt extra voordelen, zoals een oorkonde, een project op naam of naamsvermelding op onze website of op social media.

Indien u geen sponsor maar donateur wilt worden, dan is uw gift uiteraard meer dan welkom.

Geef een antwoord