Logo stichting Nang
Met trots kunnen wij mededelen dat Stichting Nang sinds 1 januari 2012 aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat wanneer een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting. Klik op onderstaande logo’s om te zien hoe jij kan helpen!

vrijwilligerlogo