Doneer nu!

Stichting Nang stelt zich ten doel om hulp te bieden aan Afghanistan, zoals het voorzien in primaire levensbehoeftes en onderwijs. Op nationaal niveau zijn wij o.a. gericht op het behouden van de Afghaanse tradities en cultuur, en om deze zo breed mogelijk te verspreiden. Om dit te kunnen blijven voortzetten, heeft Nang uw steun heel hard nodig. Donateurs zijn van groot belang voor de continuïteit van onze activiteiten. De stichting is geheel afhankelijk van giften van particulieren, organisaties en bedrijven. Help daarom mee en word donateur.

Iedere donatie wordt door Stichting Nang zeer gewaardeerd, want iedere euro draagt bij aan de activiteiten waarmee Nang haar doelstellingen verwezenlijkt.

Vanzelfsprekend ontvangen alle donateurs de uitnodigingen van onze veelal gratis activiteiten en wordt u frequent op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de stichting. De belastingdienst heeft onze organisatie aangemerkt als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI), waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Dat wil zeggen dat wanneer een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

‘De ideale liefdadigheid is die, welke totaal anoniem blijft. Anoniem óók tegenover de bedeelden.’

Rekeningnummer: NL23 RABO 01611.62.231 t.n.v. Stichting Nang