Doel van Nang

Stichting Nang is in augustus 2011 van start gegaan en is gevestigd te Leiden. Wij zijn actief in zowel Nederland als in Afghanistan.

Ons hoofddoel is om in internationaal verband te proberen de Afghaanse bevolking te voorzien in haar primaire levensbehoeften. Wij bereiken ons doel door verschillende projecten op het gebied van levensonderhoud, onderdak, medische hulp, educatie en werkgelegenheid te realiseren.

Nang zet zich voornamelijk in voor de Afghaanse vluchtelingen in Nederland en voor de onder oorlog lijdende bevolking in Afghanistan. Dit heeft ertoe geleid dat ze op elk gebied hulp kunnen gebruiken. Warmte tijdens de winter, eten tijdens  hongersnood, onderdak tijdens dakloosheid en medische hulp voor de zwaksten zijn hun noden.

Tevens willen wij duurzame projecten opzetten om de lokale maatschappij in haar economische ontwikkeling bij te staan. Verder willen wij de Afghaanse jongeren begeleiden en ze in staat stellen om onderwijs of een loopbaantraject te volgen.

Binnenlands zet stichting Nang zich in voor de Nederlandse Afghanen. Nang probeert ze te begeleiden in hun integratieproces. Wij ondersteunen ze door projecten uit te voeren, zodat zij actief deel uitmaken van de samenleving, erkend worden en er nieuwe kansen voor ze gecreeërd worden.

Ten slotte willen wij Afghaanse jongeren helpen de Afghaanse tradities en cultuur in ere te houden. Wij willen ze de kans bieden om de geschiedenis van hun land te leren en de belangrijkste Afghaanse taal (Pakhto) te beheersen. We zullen op termijn ook cursussen, lezingen, debatten en conferenties organiseren om bekendheid te verwerven in de multiculturele en multireligieuze Nederlandse samenleving.

Bestuur van stichting Nang

Vacatures